ENDOSKOPİYA SETLƏRİ

UltraSəs Müayİnə

Ultrasəs Müayinə Aparatı
$ 15000
Ultrasəs Müayinə Aparatı
$ 19000
Ultrasəs Müayinə Aparatı
$ 15000
Ultrasəs Müayinə Aparatı
$ 10000

TİBBİ LƏVAZİMATLAR